Contact

CONG DOAN PHU YEN HOTEL

“Tự hào là doanh nghiệp của tổ chức Công đoàn Việt Nam, chúng tôi luôn tìm kiếm cơ hội để làm tốt hơn những người khác, hài hòa lợi ích khách hàng với doanh nghiệp và mục tiêu đơn giản là chữ Tín”.

 

Add: 53 Doc Lap, Ward 7, Tuy Hoa, Phu Yen
Tel: (0257) 3823 187 – 3810863
Fax: (0257) 3825 767
Email: congdoanphuyenhotel@demo.com
Website: www.dulichcongdoanpy.com.vn