Phòng Superior

– Phòng 2 giường đơn: 600.000 VNĐ/ ngày 
(Twin bed room)
– Phòng 1 giường đôi: 600.000 VNĐ/ ngày 
(Double bed room)