Phòng Deluxe

Phòng Deluxe (Triple bed room)
Phòng 01 giường đôi, 01 giường đơn