Suite room

– Phòng 01 giường đôi, 01 giường đơn: 700.000 VNĐ/ ngày
(Triple bed room)
– Phòng 03 giường đơn: 700.000 VNĐ/ ngày
(Triple bed room)